ارور ماشین ظرفشویی ال جی LG

کدهای خطا یا ارور ماشینظرفشویی ال جی LG در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

کد خطا ارور ماشین ظرفشویی ال‌جی

IE – خطای ورودی اب

OE – خطای پمپ تخلیه

EI – خطای نشتی اب – پمپ شستشو

FE – خطای زیاد بودن اب -برد الکترونیک

TE – خطای سنسور دما – ترمیستور – برد الکترونیک

LE – خطای موتور پمپ شستشو – برد الکترونیک

HE – خطای هیتر – برد الکترونیک