ارور لباسشویی بوش BOSCH مدل WFP

کدهای خطا ماشین لباسشویی بوش BOSCH مدل WFP در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • F01 – شیر برقی
 • F02 – هیتر اب
 • F03 – پمپ تخلیه
 • F04 – خطای موتور
 • F05 – خطای موتور
 • F06 – خطای NTC ترمیستور
 • F07 – خطای NTC ترمیستور
 • F08 – میکرو سویچ درب
 • F09 – خطای NTC ترمیستور
 • F10 – ارتباط بین موتور و PCB ایراد دارد
 • F11 – با تکنسین تماس بگیرید
 • F12 – ایراد در یرد و موتور
 • F13 – ولتاژ ورودی بیش از اندازه مجاز
 • F14 – ولتاژ ورودی کمتر از اندازه مجاز
 • F15 – با تکنسین تماس بگیرید