ارور لباسشویی بوش BOSCH مدل LOGIXX

کدهای خطا ماشین لباسشویی بوش BOSCH در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • F16 – خطای قفل درب
 • F17 – خطای شیر برقی ورودی
 • F18 – پمپ تخلیه
 • F23 – ابریزی داخل لباسشویی
 • F34 – خطای قفل درب
 • F42 – خطای موتور
 • F43 – خطای موتور
 • F44 – خطای موتور
 • F01 – شیر برقی
 • F02 – هیتر
 • F03 – پمپ تخلیه
 • F21 – خطای موتور
 • F04 – خطای موتور
 • F05 – خطای موتور