ارور لباسشویی ایندزیت

کدهای خطا ماشین لباسشویی ایندزیت indesit در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • F01 – خطای برد الکترونیک
 • F02 – خطای برد موتور
 • F03 – خطای اندازه گیری دما
 • F05 – پمپ تخلیه
 • F06 – قفل درب
 • F07 – خطای برد الکترونیک
 • F08 – خطای هیتر
 • F09 – خطای نرم افزار
 • F11 – پمپ تخلیه
 • F12 – خطای مدار الکترونیک
 • F13 – خطای اندازه گیری دمای خشک کن
 • F15 – خطای هیتر
 • F16 – خطای سنسور موقعیت
 • F18 – خطای مدار الکترونیک
 • F19 – خطای هیتر