ارور ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t را همراه با علت ارور و عیب یابی برای شما عزیزان شرح داده ایم تا با اطلاعات از دلیل ارور نمایان شده بر روی صفحه نمایش ظرفشویی ال جی خود به رفع عیب بپردازید .

ارور ظرفشویی ال جی مدل DC35Tارور ظرفشویی الجی مدل DC35T

کد خطای IE

علت ارور IE  : ورودی آب دچار مشکل شده است .

رفع عیب ارور IE  : لوله های ورودی آب را از نظر پیچ خوردگی احتمالی و انسداد بررسی کنید . پمپ آب را چک کنید .

کد خطای OE

علت ارور OE : در تخلیه آب ماشین ظرفشویی اختلالی ایجاد شده است .

رفع عیب ارور OE : پمپ تخلیه را بررسی کنید و در صورت نیاز با نمایندگی تماس بگیرید تا خطاهای ماشین ظرفشویی ال جی را برایتان رفع کنند.

کد خطای EI 

علت ارور EI : آب از محلی دارد نشت می کند .

رفع عیب ارور EI : پمپ شستشو را بررسی کنید و محفظه را از نظر محل نشتی چک کنید .

کد خطای FE 

علت ارور FE : آب بیش از حدی در داخل محفظه جمع شده است .

رفع عیب ارور FE  : شیر برقی آب ورودی را بررسی نمایید و در صورت نیاز ، برد کنترل الکترونیکی آن را چک کنید .

کد خطای TE 

علت ارور TE : اشکال از سنسور دماست .

رفع عیب ارور TE  : ترمیستور را بررسی کنید و در صورت نیاز ، برد کنترل الکترونیکی آن را چک کنید .

کد خطای LE

علت ارور LE : موتور پمپ شستشو دچار ایراد شده است .

رفع عیب ارور LE : برد کنترل مربوط به موتور شستشو باید بررسی شود .

کد خطای HE 

علت ارور HE : این خطا مربوط به هیتر ماشین ظرفشویی است .

رفع عیب ارور HE : برد کنترل الکترونیکی هیتر باید چک شود .