چرا قدرت مکش جاروبرقی کم شده است؟

جاروبرقی از مهم‌ترین لوازم برای هر خانه‌ای با هر اندازه‌ای است. اگر جاروبرقی نباشد، مجبورید با جاروی دستی کف را تمیز کنید که به هیچ وجه خوشایند نیست – حتی گرد و آشغال در بطن فرش و کف خانه باقی می‌ماند.

در گذر زمان، ممکن است اگر کیسه‌های جاروبرقی را هم تعویض کنید، بازهم ببینید کارآیی جاروبرقی مانند روز اولش نیست. جاروبرقی ممکن است قدرت مکندگی‌اش را از دست بدهد؛ اما آزمون‌ها و راه‌کارهایی وجود دارد که می‌توانند مکندگی و عملکرد جاروبرقی را بهبود دهند.

دلیل کم شدن مکش جاروبرقیدلیل کم شدن مکش جارو برقی

گرفتگی

گرفتگی از مهم‌ترین عاملان کاهش مکندگی و قدرت جاروبرقی است. اگر دسته و یا خرطومی جارو دچار گرفتگی شود، هوا به سختی از آن گذر می‌کند. از روش‌های بازبینی زیر برای شناسایی علت و رفع سریع گرفتگی جاروبرقی استفاده کنید و مکندگی آن را به حالت اول برگردانید:

  • هنگامی که جاروبرقی روشن است، به صدای موتور گوش کنید؛ اگر صدایی زوزه‌مانند شنیدید، جاروبرقی گرفتگی دارد.
  • ببینید چیزی مکنده کف را مسدود کرده یا خیر. هر شیئی می‌تواند جاروبرقی را مسدود کند.

فیلترِ گرفته

دلیل کم شدن مکش جاروبرقی

هنگامی که کیسه جاروبرقی را عوض و گرفتگی‌ را برطرف می‌کنید، ممکن است ببینید جارو قدرت روز اول خود را ندارد. در گذر زمان، گرد و غبار فیلتر را پر و دچار گرفتگی می‌‌کنند.

فیلتر نوعی طراحی شده تا ذرات غبار و گرد را از هوای درون جارو بگیرد.

دلیل کم شدن مکش جارو برقی

اگر فراموش کرده‌اید فیلتر جاروبرقی خود را بازبینی کنید، از نکات زیر برای تمیز کردن فیلتر استفاده کنید و کارایی جاروبرقی را به حد مطلوب برسانید:

  • پس از برداشتن فیلتر، آن را به آرامی بر سطحی محکم بزنید تا غبارش پاک شود.
  • برخی فیلترها قابل‌شستشو هستند؛ این ویژگی را وجود علامت شیرآب روی فیلتر نشان می‌دهد. اگر فیلتر خیلی کثیف شده، حسابی آن را آبکشی کنید.
  • نکته مهم: تعویض و تمیز کردن فیلتر کیفیت مکندگی را بالا برده و موتور جاروبرقی را خنک می‌کند.

اگر فیلتر جاروبرقی قابل‌شستشو نیست و یا صدمه دیده، آن را تعویض کنید.

اگر اقدامات بالا را انجام دادید ولی مشکل مکش جاروبرقی شما حل نشد، باید با گلدن سرویس ایران تماس بگیرید.