ارور یخچال فریزر ایندزیت indesit

کدهای خطا یا ارور یخچال ایندزیت indesit در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

ارور یخچال فریزر ایندزیت indesit

 • E1 – سنسور یخچال ایراد دارد
 • E2 – سنسور فریزر ایراد دارد
 • E3 – سنسور دیفراست ایراد دارد
 • E4 – سنسور دیفراست یخچال ایراد دارد
 • E5 – سنسور دیفراست فریزر ایراد دارد
 • E6 – برد کنترل اصلی و دیسپلی ایراد دارد
 • E7 – سنسور محیط ایراد دارد
 • E8 – سنسور دمای محیط ایراد دارد
 • E9 – دمای بالای فریزر و اب شدن مواد غذایی
 • E0 – یخ ساز ایراد دارد
 • EE – مدار یخ ساز ایراد دارد