ارور لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل ENV در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • E11 – ایراد شیر برقی
 • E12 – ایراد شیر برقی
 • E13 – هیدروستات
 • E21 – پمپ تخلیه
 • E22 – پمپ تخلیه
 • E23 – پمپ تخلیه
 • E24 – ایراد از PCB
 • E31 – هیدروستات
 • E32 – هیدروستات
 • E35 – شیر برقی
 • E38 – هیدروستات
 • E3A – ایراد PCB
 • E41 – قفل درب
 • E42 – قفل درب
 • E43 – قفل درب
 • E44 – ایراد PCB
 • E45 – ایراد PCB
 • E51 – ایراد PCB
 • E52 – ایراد موتور
 • E53 – ایراد PCB
 • E54 – ایراد PCB
 • E57 – ایراد موتور
 • E58 – ایراد موتور
 • E59 – ایراد موتور
 • E5A – برد اینورتر خراب است
 • E5H – برد اینورتر خراب است
 • E5C – برد اینورتر خراب است
 • E5D – برد اینورتر خراب است
 • E5E – برد اینورتر خراب است
 • E5F – برد اینورتر خراب است
 • E61 – سنسور NTC خراب است
 • E62 – سنسور NTC خراب است
 • E66 – ایراد از PCB
 • E68 – ابریزی داخل کابین
 • E69 – المنت خراب است
 • E71 – سنسور NTC
 • E72 – ایراد از سیم کشی
 • E73 – ایراد از سیم کشی
 • E74 – سنسور NTC
 • E82 – ایراد از PCB
 • E83 – ایراد از PCB
 • E91 – ایراد از برد اصلی
 • E92 – ایراد از برد اصلی
 • E93 – ایرا از نرم افزار
 • E94 – ایراد از نرم افزار
 • E95 – ایراد از PCB
 • E97 – ایراد از PCB
 • E98 – ایراد از برد اصلی
 • E9B – دیسپلی ایراد دارد
 • E9C – دیسپلی ایراد دارد
 • E9H – دیسپلی ایراد دارد
 • E9D – دیسپلی ایراد دارد
 • E9F – ایراد از PCB
 • EH1 – برق ورودی تغذیه
 • EH2 – برق ورودی تغذیه
 • EH3 – برق ورودی تغذیه
 • EHE – ایراد از PCB
 • EHF – ایراد از PCB
 • EC1 – ایراد از شیر برقی
 • EC3 – سنسور وزنه
 • ED1 – ایراد از PCB
 • ED2 – ایراد از PCB
 • ED3 – ایراد از PCB
 • ED4 – ایراد بزد اصلی
 • EF1 – پمپ تخلیه
 • EF2 – میزان بالا بودن مواد شوینده
 • EF3 – ابریزی داخل کابین
 • EF4 – شیر برقی
 • EF5 – مرحله چرخش اخر رد شده است