ارور لباسشویی الکترولوکس electrolux مدل AWF-EWF

کدهای خطا یا در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

  • E10 – خطای شیر برقی
  • E20 – پمپ تخلیه
  • E40 – خطای میکرو سویچ درب