ارور لباسشویی آریستون ARISTON مدل EV01

 • F01 – ایراد موتور
 • F02 – ایراد موتور
 • F03 – ایراد ترمیستور لباسشویی
 • F04 – ایراد میکرو سویچ فشار – خالی ماشین لباسشویی
 • F05 – ایراد میکرو سویچ فشار – پر بودن ماشین لباسشویی
 • F06 – خطای انتخابگر برنامه
 • F08 – عدم فعال شدن رله هیتر
 • F10 – عدم اندازه گیری صحیح توسط میکروسویچ فشار
 • F11 – روشن نشدن پمپ
 • F12 – مشکل ارتباط الکترونیک
 • F13 – مشکل فن یا ترمیستور خشک کن
 • F14 – مشکل المنت خشک کن
 • F15 – مشکل رله هیتر خشک کن
 • H20 – شیر برقی