ارور ظرفشویی ایندزیت indesit

کدهای خطا یا ارور ماشین ظرفشویی ایندزیت indesit در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • F01 – یا LED 1: روشن خاموش LED 3: خاموش LED 4: خاموش – خطای سرریز
 • F02 – یا LED 1: خاموش روشن LED 3: خاموش LED 4: خاموش – خطای شیر برقی
 • F03 – یا LED 1: روشن روشن LED 3: خاموش LED 4: خاموش – خطای تخلیه اب
 • F04 – یا ۱: خاموش خاموش LED 3: روشن LED 4: خاموش – خطای ترموستات
 • F06 – یا LED 1: خاموش روشن LED 3: روشن LED 4: خاموش – شیر برقی
 • F07 – یا LED 1: روشن روشن LED 3: روشن LED 4: خاموش – خرابی توربین اب
 • F08 – یا LED 1: خاموش خاموش LED 3: خاموش LED 4: روشن – خطای هیتر
 • F09 – یا LED 1: روشن خاموش LED 3: خاموش LED 4: روشن – خطای نرم افزار
 • F10 – یا LED 1: خاموش روشن LED 3: خاموش LED 4: روشن – خطای المنت حرارتی
 • F11 – یا LED 1: روشن روشن LED 3: خاموش LED 4: روشن – خطای پمپ شستشو
 • F12 – یا LED 1: خاموش خاموش LED 3: روشن LED 4: روشن – خطای ارتباط برد اصلی
 • F13 – یا LED 1: روشن خاموش LED 3: روشن LED 4: روشن – خطای برد اصلی
 • F15 – یا LED 1: روشن روشن LED 3: روشن LED 4: روشن – خطای سنسور مجازی